Bouw

Op zoek naar een advocaat bouwrecht? Cerberius gaat voor de winst, maar oplossen is beter!

ALS AANNEMER OP UW WERF

Cerberius is uw advocaat bouwrecht.

Als aannemer en vakman ondervindt u dagelijks dat niet elke werf vlekkeloos verloopt.

Hoe u het ook draait of keert, bij elke werf komt het nodige papierwerk kijken. Is het niet om problemen op te lossen, dan is het om achteraf problemen te vermijden.

Cerberius kan u niet verlossen van dit papierwerk, maar we kunnen het in ieder geval wel een stuk gemakkelijker voor u maken. Dit met modellen die bruikbaar zijn in de meest uiteenlopende situaties. De modellen komen met de nodige toelichting waarbij u enkele praktische wenken krijgt en u zo perfect kunt inschatten welke nuance en/of versie in uw geval het meest geschikt is. Zo kunt u zelf in een mum van tijd al uw brieven, contracten, … vakkundig én op maat afwerken. Een heel stuk gemakkelijker toch?!

Reageren op een mail of brief van een klant, een architect e.d, kan dus snel én met  kennis van zaken.

 • Bestekken en algemene voorwaarden
 • Vraag tot betaling voorschot
 • Werfverslag
 • Meerwerkfiche
 • Verlenging van uw uitvoeringstermijn
 • Schorsen van de werken wegens niet betaling
 • Vraag tot oplevering van uw werk
 • Vraag aanmaning tot betaling
 • Antwoorden op klachten van de klant
 • Brieven aan de architect
 • Brieven aan uw leverancier

ALS AANNEMER OP DE RECHTBANK

Moet u als aannemer naar de rechtbank? Dan is Cerberius uw procesadvocaat in de bouw, uw advocaat bouwrecht.

Met een gerust hart kunt u vertrouwen op onze ruime proceservaring bij de rechtbanken, de verzoeningscommissie bouw, de arbitrage instellingen Cepina en BAI in Brugge en de aanstelling van deskundigen. Cerberius kent de rechtspraak en de subtiliteit van de rechtsregels en de slaagkansen.

advocaat bouwrecht

BOUWEN EN VERBOUWEN ALS PARTICULIER

U gaat bouwen of verbouwen als particulier? Laat dan eerst uw aannemingsovereenkomst of de offerte met uw aannemer nakijken. Cerberius checkt het voor u als advocaat bouwrecht!

Ontstaan er problemen tijdens de verbouwing, dan staan we u bij:

 • Wij nemen contact met uw architect bij onvoldoende toezicht.
 • We komen tussen bij uw bouwgeschillen of problemen en zoeken naar een minnelijke schikking of oplossing: Een plaatsopneming van de gebreken.
 • We zorgen voor technische bijstand van een bouwexpert.
 • We pogen tot een regeling te komen na de plaatsopneming en maken de akkoordovereenkomst (dading) op.

Enkel als dit niet in der minne kan opgelost worden en er niets anders op zit, roepen we de hulp in van de rechter, de arbitrage- of de verzoeningscommissie bouw.

Komt er geen regeling uit de bus, dan is immers een snelle juridische actie vereist .

Heeft u als opdrachtgever te maken met een (verborgen) gebrek of schade, neem dan direct contact op met ons. Een foute aanpak kan immers kostelijke gevolgen hebben.

advocaat bouwrecht

Als u een gebrek ontdekt, dient u dat binnen een zo kort mogelijke tijd te melden aan de aannemer. Vervolgens dient u als bouwheer kort na uw klacht over de gebreken de zaak aan de rechter voor te leggen als de aannemer de gebreken (ten onrechte) niet verhelpt.

Let op: onderhandelingen over het gebrek stuiten de verjaring niet.

Dan moet uw advocaat naar de rechtbank.

Winnen is alles, maar oplossen is uiteraard beter!