Strafzaken

Op zoek naar een advocaat strafrecht of verkeersrecht om uw strafzaken te verdedigen? Cerberius is de strafpleiter die u zoekt!

Cerberius is dus ook uw advocaat strafrecht of verkeersrecht. Strafrechtadvocaat.

Strafrecht is natuurlijk veelzijdig.

Het is het geheel van rechtsregels die vastleggen welk gedrag strafwaardig wordt geacht en welke straffen op dit gedrag gesteld zijn. Deze leggen ook vast via welke weg de strafoplegging gebeurt.

Het betreft dus het (negatief) sanctioneren van bepaald gedrag (een handelen of nalaten).

Verkeersrecht omvat dan weer dat deel van het recht dat zich in ruime zin bezighoudt met wegenverkeersrecht, luchtrecht (of luchtverkeersrecht), binnenvaartrecht, spoorvervoersrecht en het zeerecht. In algemene zin bedoelt men het recht dat betrekking heeft op het verkeer op de openbare weg.

Concreet staan wij u bij in geval van:

  • Verkeersovertredingen
  • Dagvaarding voor de politierechtbank
  • Verval van het recht tot sturen
  • Medische en psychologische proeven

Bijvoorbeeld: U moet een boete betalen omdat u (volgens het proces-verbaal) een verkeersovertreding beging met een voertuig. U kreeg thuis de brief met het proces-verbaal van de politie of het openbaar ministerie en meer informatie over de overtreding. Maar u wenst deze boete te betwisten.

Dan is Cerberius uw advocaat verkeersrecht en verdedigen wij uw zaak in de rechtbank.

advocaat strafrecht of verkeersrecht
advocaat strafrecht of verkeersrecht