Over ons

Onze werkwijze…

HOE WE DENKEN

Na 30 jaar ervaring in de advocatuur dachten wij : dit kan anders, menselijker en duurzamer. Dit drijft ons als advocatenkantoor nog steeds in ons werk. We hebben aandacht voor de achtergrond van uw probleem, we nemen voor u de tijd.

Soms is een eerste gesprek al voldoende.

Kostprijs gesprek: 50 euro voor een halfuur of iets langer.

U verlaat ons advocatenkantoor altijd met een heldere uitleg en een praktisch advies.

Winnen is alles, oplossen is beter.

Procederen is maar een klein onderdeel van ons advocatenwerk. Onze eerste taak is om waar mogelijk een proces te voorkomen.

Schakel ons als advocatenkantoor in als een eerste hulp wanneer u een vraag hebt of er een probleem ontstaat. We helpen u om op een brief of klacht te reageren, een ontwerp van overeenkomst na te lezen voor u tekent, zelf schriftelijk een eis te formuleren of een overeenkomst op te stellen.

Wij gaan een conflict niet uit de weg, maar we zullen het alleen aangaan als het nut heeft.

Oplossen is dus beter.

Maar als het echt niet anders kan. Dan zetten we door. Dan schakelen we de rechtbank in als ultiem middel.

En dan is winnen alles.

HOE WE HET DOEN:

CERBERIUS IS UW ADVIES ADVOCAAT.

Vandaag de dag kunt u eigenlijk geen  zaken  meer  doen  zonder  veel  dingen,  zelfs  heel  veel  dingen,  op  papier  te  zet­ten.  Als er een probleem is,  wordt  dit immers  hoe  langer  hoe  minder  opgelost  op  een  vlotte  mondelinge  manier.

Neen,  men  werkt voor het minste met e-mails, sms, aangetekende  brieven en,  ja, zelfs  advocaten.  In een dergelijk klimaat is het van belang  uw  gelijk  te  kunnen  aantonen  aan  de  hand  van  “wat  er  op  papier  werd  gezet”.

aannemer op de rechtbank

De grote vraag is  dan :  wat  zet  ik  op  papier,  hoe  doe  ik  dat  en  hoe  ant­woord  ik  op  een  ‘juridisch  veilige”  manier  als  men  mij  iets  ver­wijt  ?  U zou al een  jurist  moeten  zijn  om  uw  mannetje  te  kunnen  staan  …  Maar u bent  geen  jurist,  u  bent een privé persoon,  aannemer,  handelaar,  vrije  beroeper,  bedrijfsleider,  …  Wat dan ?  Moet u steeds  een  beroep  doen  op  een  advocatenkantoor  om  uw  belangen  te  verdedigen  ?

Oei,  dat  hoort  u  niet  graag  …  Advocaten  kosten  handenvol  geld  en  zoeken  vrij  vlug  het  conflict  op.  Maar  zelf  advocaat  spelen,  dat  lijkt  u  dan  toch  weer  wat  amateuristisch  en  gevaarlijk.  Geen  nood.

Er  is  een  oplossing  :  Cerberius advocatenkantoor geeft u advies.

Een aantal  kleine  juridische  problemen,  zoals  slechte  betalers,  verkeerde  leveringen,  enz.  kunt u  namelijk  voor  een  heel  stuk  zelf  oplossen.  Tot op een  zeker  niveau  kunt  u  zich  volkomen  veilig  zelf  beredderen  zonder  advocaat.  U moet  dan  wel  een  aantal  spelre­gels  respecteren en de juiste modellen hanteren.  Daar gaan wij over. Wij helpen u met een modelbrief  en tips op weg.

We doen dit al lang op deze manier.

cerberius guy

CERBERIUS IS UW PROCES ADVOCAAT.

Vanaf een  bepaald  punt  moet  u  wel  een  beroep  doen  op  een  advocaat.  Samenwerken met ons als  advocatenkantoor hoeft  echter  helemaal  geen  negatieve  ervaring  te  zijn.  Belangrijk is dat  u  met ons de  juiste  afspraken  maakt,  dat  u  weet  hoe  u  uw  zaak  zelf  voor  een  stuk  kunt  opvolgen  …  en hoe  u  ervoor  kunt  zorgen  dat  u  zich  niet  blauw  betaalt.

Blijkt een procedure noodzakelijk dan vindt u baat bij onze ruime proceservaring. Wij zijn specialist op onze vakgebieden. Hierdoor kunnen wij snel tot de kern van het probleem doordringen en doortastend handelen. We hebben de diploma’s en de ervaring.